BLConsult relocates

Shortly, we will relocate to Northern Sweden. For this reason, we close 1 to 15 August. After that, you are welcome to contact us at our new address.

Inom kort kommer vi att flytta verksamheten till Norra Sverige. Av den anledningen håller vi stäng 1-15 augusti. Efter det är du välkommen att kontakta oss på vår nya adress.